1386 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 “

วันจุนทร์ที่ 27 ม.ค.63 เวลา 10.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 “ ซึ่งจัดหาใหม่เพื่อทำการผันน้ำเข้าเก็บกักที่บึงหนองแวง ม.2 และบึงหนองศาลา ม.11 สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 “

ข่าว ณ วันที่ 27 ม.ค. 63 เวลา 16:53 น. โดย super