1385 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำหมู่บ้านนำประชาชนร่วมกันดูแลรดน้ำต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามและป้องกันไฟ ณ ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง ช่วงที่ 1 บ้านบัลลังก์ หมู่ 11

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำหมู่บ้านนำประชาชนร่วมกันดูแลรดน้ำต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามและป้องกันไฟ ณ ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง ช่วงที่ 1 บ้านบัลลังก์ หมู่ 11 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำหมู่บ้านนำประชาชนร่วมกันดูแลรดน้ำต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามและป้องกันไฟ ณ ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง ช่วงที่ 1 บ้านบัลลังก์ หมู่ 11

ข่าว ณ วันที่ 19 ม.ค. 63 เวลา 10:13 น. โดย super