1384 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจมาตรฐานการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement Recycling)โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape seal

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจมาตรฐานการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement Recycling)โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ยาว 2.270 กม. ณ กม.ที่ 1+500 ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจมาตรฐานการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement Recycling)โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape seal

ข่าว ณ วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 10:08 น. โดย super