1383 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ พบปะประชาชนเจ้าของที่ดินติดถนนฯ เพื่อชี้แจงการขยายเส้นทางเตรียมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ  พบปะประชาชนเจ้าของที่ดินติดถนนฯ เพื่อชี้แจงการขยายเส้นทางเตรียมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ความกว้าง 6 ม. ยาว 2.20 กม. วงเงิน 8,331,000.- บาท ณ ถนนสาย บ.สระตะเฆ่-หนองแจง ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ พบปะประชาชนเจ้าของที่ดินติดถนนฯ เพื่อชี้แจงการขยายเส้นทางเตรียมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ข่าว ณ วันที่ 15 ม.ค. 63 เวลา 12:17 น. โดย super