1382 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและขอพร พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และประชุมชี้แจงโครงการการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและขอพร พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2, เวลา 16.00 น. เข้าพบ พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 ณ บ้านพักรับรองฯ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์, เวลา 17.00 น. เข้าพบ พลตรีสุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ณ บ้านพัก อำเภอเมืองฯ และเวลา 19.00 น. ประชุมชี้แจงโครงการการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขยายเส้นทางถนนสายโนนเจดีย์-โนนทองพัฒนา ณ วัดโนนเจดีย์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและขอพร พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และประชุมชี้แจงโครงการการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ข่าว ณ วันที่ 14 ม.ค. 63 เวลา 13:09 น. โดย super