1380 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนฯ และด่านชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนฯ และด่านชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบัลลังก์ และเวลา 22.00 น. ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธวิถีธรรมฯ ณ  วัดบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนฯ และด่านชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 เวลา 13:47 น. โดย super