1377 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการโคเนื้อสร้างชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม  2562 เวลา 13.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการโคเนื้อสร้างชาติ (ตำบลปศุสัตว์)ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างชาติ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีผู้นำ เกษตรกรที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฯ และกำนันตำบลบัลลังก์ กล่าวพบปะและปิดการประชุม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการโคเนื้อสร้างชาติ

ข่าว ณ วันที่ 19 ธ.ค. 62 เวลา 16:28 น. โดย super