1376 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจงาน Clearing ตกแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุชั้นพื้นทางและย้ายแนวเสาไฟฟ้าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape seal

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจงาน Clearing ตกแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุชั้นพื้นทางและย้ายแนวเสาไฟฟ้าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ยาว 2.270 กม. ณ กม.0+700 ถนนสายอ้อมบ้าน บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจงาน Clearing ตกแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุชั้นพื้นทางและย้ายแนวเสาไฟฟ้าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape seal

ข่าว ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62 เวลา 10:05 น. โดย super