1375 )นายศักรินทร์​ เสมหิรัญ​ นายอำเภอโนนไทย​เป็นประธานมอบท่อระบบกระจายน้ำโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์​เพื่อการเกษตร​ ให้กับกลุ่มเกษตรกร 22 กลุ่ม

วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค.62 เวลา 13.30 น. นายศักรินทร์​ เสมหิรัญ​ นายอำเภอโนนไทย​เป็นประธานมอบท่อระบบกระจายน้ำโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์​เพื่อการเกษตร​ ให้กับกลุ่มเกษตรกร 22 กลุ่ม 5,500 ท่อน ณ ทต.บัลลังก์ ; นายก ทต.บัลลังก์ และคณะ ติดตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape seal ฯ ถนนสายอ้อม บ.เมืองเก่า โดยเวลา 15.00 น. ตรวจงานเคลียร์เส้นทาง ณ กม.0+400 ณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ และเวลา 16.00 น. เข้าพบนายชาญณรงค์ เรียงสันเทียะ ผจก.กฟภ.ฯ เพื่อวางแผนขยายแนวเสาไฟฟ้าอำนวยความสะดวกโครงการฯ ณ สง.กฟภ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายศักรินทร์​ เสมหิรัญ​ นายอำเภอโนนไทย​เป็นประธานมอบท่อระบบกระจายน้ำโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์​เพื่อการเกษตร​ ให้กับกลุ่มเกษตรกร 22 กลุ่ม

ข่าว ณ วันที่ 09 ธ.ค. 62 เวลา 10:49 น. โดย super