1374 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจงานเคลียร์เส้นทางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape sealำนวยการเติมน้ำจืดโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจงานเคลียร์เส้นทางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ฯ ยาว 2.270 กม. ณ กม.2+000 ถนนสายอ้อมบ้าน บ.เมืองเก่า, เวลา 14.00 น. อำนวยการเติมน้ำจืดโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง/การเกษตรและเยี่ยมเกษตรกรตามโครงการฯ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ สนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเนื่องจากภาวะการขาดแคลนน้ำ ณ โรงพยาบาลโนนไทย(ทุกวัน) และเวลา 18.00 น. ตรวจนับท่อระบบกระจายน้ำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ 22 กลุ่ม 5,500 ท่อน เพื่อเตรียมพิธีส่งมอบ (12 ธ.ค.62) ณ บริเวณหน้าสำนักงาน ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจงานเคลียร์เส้นทางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape sealำนวยการเติมน้ำจืดโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 07 ธ.ค. 62 เวลา 15:31 น. โดย super