1371 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมไทย-ออสเตรเลีย ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า และต้อนรับนายสุทธิชา มูลทองหลาง พนักงานช่างฯ กฟภ.โนนไทย

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมไทย-ออสเตรเลีย ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า, เวลา 11.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายสุทธิชา มูลทองหลาง พนักงานช่างฯ กฟภ.โนนไทย เพื่อนำชี้แนวย้ายเสาไฟฟ้า โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ฯ กว้าง 6 ม. ยาว 2.270 กม. งบประมาณ 9,680,000.- บาท ณ ถนนสายอ้อมบ้านฯ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมไทย-ออสเตรเลีย ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า และต้อนรับนายสุทธิชา มูลทองหลาง พนักงานช่างฯ กฟภ.โนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 03 ธ.ค. 62 เวลา 9:24 น. โดย super