1370 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อ พลตรีนำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อ พลตรีนำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือแนวทางการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  ณ สำนักงานพัฒนาภาค 5 กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อ พลตรีนำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

ข่าว ณ วันที่ 28 พ.ย. 62 เวลา 9:30 น. โดย super