1369 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำนวยการเติมน้ำจืดจากโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งพื้นที่ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเนื่องจากภาวะการขาดแคลนน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำนวยการเติมน้ำจืดจากโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งพื้นที่ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเนื่องจากภาวะการขาดแคลนน้ำ ณ โรงพยาบาลโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำนวยการเติมน้ำจืดจากโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งพื้นที่ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเนื่องจากภาวะการขาดแคลนน้ำ

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ย. 62 เวลา 8:49 น. โดย super