1366 )นายกเทศมนตรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประชาชนและพนักงานซ่อมปรับปรุงถนนสายกกไข่เน่า-บ.หนองแวง ช่วงที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน  2562 เวลา 10.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประชาชนและพนักงานซ่อมปรับปรุงถนนสายกกไข่เน่า-บ.หนองแวง ช่วงที่ 2 ณ กม.4+250 บ.บัลลังก์ ม.11, เวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานพัฒนาเส้นทางเพื่อยกระดับศักยภาพถนนสายท่ารอ ณ บ.คูเมืองใหม่ ม.18 และเวลา 15.30 น. ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างถังเก็บน้ำตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประชาชนและพนักงานซ่อมปรับปรุงถนนสายกกไข่เน่า-บ.หนองแวง ช่วงที่ 2

ข่าว ณ วันที่ 07 พ.ย. 62 เวลา 11:47 น. โดย super