1365 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจความก้าวหน้าโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2562 เวลา 11.00 น. รัอยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจความก้าวหน้าโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร และเวลา 17.30 น. ประชุมเตรียมการต้อนรับ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโครงการสูบพลังงานแสงอาทิตย์ฯ โดยมีกลุ่มเกษตรกรตามโครงการฯ ร่วมประชุม ณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจความก้าวหน้าโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

ข่าว ณ วันที่ 04 พ.ย. 62 เวลา 12:15 น. โดย super