1364 )นายกเทศมนตรี ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ร่วมรับฟังกระบวนการจัดทำแผนตลอดการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565

ข่าว ณ วันที่ 29 ต.ค. 62 เวลา 16:40 น. โดย super