1363 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะ ตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะ ตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะ ตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 24 ต.ค. 62 เวลา 17:22 น. โดย super