1362 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมพนักงานนำเครื่องจักรดำเนินการขุดลอกเบิกเส้นทางเดินน้ำให้ไหลสะดวก เข้าสู่ประตูระบายน้ำฝั่งขวา เพื่อระบายเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (LMC ) ไปยังบึงหนองแวง

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม  2562 เวลา 11.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมพนักงานนำเครื่องจักรดำเนินการขุดลอกเบิกเส้นทางเดินน้ำให้ไหลสะดวก เข้าสู่ประตูระบายน้ำฝั่งขวา เพื่อระบายเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (LMC ) ไปยังบึงหนองแวง ที่ขุดลอกแล้วเสร็จเพื่อเก็บกักสำหรับอุปโภคบริโภค  โดยมีผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวก  ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง และบึงหนองแวง บ.หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมพนักงานนำเครื่องจักรดำเนินการขุดลอกเบิกเส้นทางเดินน้ำให้ไหลสะดวก เข้าสู่ประตูระบายน้ำฝั่งขวา เพื่อระบายเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (LMC ) ไปยังบึงหนองแวง

ข่าว ณ วันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 9:29 น. โดย super