1361 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับพันเอกธานิน คำทิพย์ หัวหน้าแผนกการช่าง ทภ.2 และคณะกรรมการ กอ.รมน.จว.นม. ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถังเก็บน้ำ และประชุมผู้นำตำบล

วันที่ 18 ตุลาคม  2562 เวลา 11.00 น. พันเอกธานิน คำทิพย์ หัวหน้าแผนกการช่าง ทภ.2 และคณะกรรมการ กอ.รมน.จว.นม. ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 27,000 ลิตร พร้อมระบบ ตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกร โดยมีคณะผู้บริหารฯ และกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ.เมืองเก่า ม.12 และเวลา 13.45 น. นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมผู้นำระดับตำบลฯ เตรียมความพร้อมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้นำ, หน.ส่วนราชการ ร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์คุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับพันเอกธานิน คำทิพย์ หัวหน้าแผนกการช่าง ทภ.2 และคณะกรรมการ กอ.รมน.จว.นม. ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถังเก็บน้ำ และประชุมผู้นำตำบล

ข่าว ณ วันที่ 20 ต.ค. 62 เวลา 15:23 น. โดย super