1360 )กิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นไม้ถนนสายกุดเวียน-คูเมือง

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น. นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งสองพระองค์ ในโอกาสจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นดำเนินกรรมร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมกับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ ถนนสาย บ.กุดเวียน-โนนเจดีย์ ณ บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมากิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นไม้ถนนสายกุดเวียน-คูเมือง

ข่าว ณ วันที่ 19 ต.ค. 62 เวลา 9:05 น. โดย super