1359 )การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม  2562 การเตรียมความพร้อมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯโดยเวลา 09.30 น. นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นอภ.โนนไทย พร้อมด้วย น.ส.อสิตรา รัตตะมณี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, น.ส.จุรีรัตน์  สุวรรณจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สนจ.นม.,นายพิศ นันทพูลพิทักษ์ รรก.พัฒนาการจังหวัดฯ,นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง หน.ฝ่ายวิศวกรรมฯ นายณัฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว หน.ฝ่ายส่งน้ำฯ ชป.นม.และคณะ ตรวจสถานที่รับฟังบรรยายสรุปฯ ณ ทต.บัลลังก์ สถานที่ต้อนรับ/พบปะมวลชน ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ, เวลา 15.00 น. นายก ทต.บัลลังก์ ให้การต้อนรับนายเสวียน  คำแพงตา (วิศวกรโยธา) และนายสมชาย  ตุ้ยแคน (สถาปนิก)เก็บข้อมูลเพื่อออกแบบ-วางผังโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการจัดทำ Layout,Marter Plan,TD ภาพ 3D และเวลา 17.30 น. ตรวจการปรับพื้นที่ฯ ณ อ่างเก็บน้ำฯ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ

ข่าว ณ วันที่ 18 ต.ค. 62 เวลา 13:46 น. โดย super