1357 )นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 16 ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เข้าร่วมประชุม  โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมประชุมเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 16 ต.ค. 62 เวลา 9:28 น. โดย super