1356 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจติดตามงานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจติดตามงานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ด้วยวิธี Pavement ln Place Recycling ถนนสาย บ.กุดเวียน-บ.โนนเจดีย์ ช่วง 1 โดยเวลา 08.30 น. ตรวจงานปูและบดอัดผิวจราจรฯ ณ กม.0+700  บ.กุดเวียน ม.4 และเวลา 18.30 น. ตรวจงานปูและบดอัดผิวจราจรฯ ณ กม.2+100 บ.คูเมือง ม .3 บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจติดตามงานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete

ข่าว ณ วันที่ 10 ต.ค. 62 เวลา 11:12 น. โดย super