1355 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ตามโครงการ”บัลลังก์โมเดล” ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยง/ปรับปรุงเส้นทางด้านการท่องเที่ยว Bullung Color Stress

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจพนักงานและประชาชน ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ตามโครงการ”บัลลังก์โมเดล” ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยง/ปรับปรุงเส้นทางด้านการท่องเที่ยว Bullung Color Stress โดยเวลา 14.00 น. พื้นที่ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำฯ ณ กม.6+820 บ.สระตะเฆ่ ม.8, 15.00 น. พื้นที่ถนนสายกกไข่เน่า-บ.หนองแวง ช่วง 2 ณ กม.3+780 บ.บัลลังก์ ม.11 และเวลา 16.00 น. ร่วมเตรียมพื้นที่ปลูกต้นอินทนิลก่อนเครื่องจักรเข้าปู/บดทับถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (เข้า 9 ต.ค.62) ถนนสาย บ.กุดเวียน -บ.โนนเจดีย์ ช่วง 1 ยาว 2.360 ณ กม.2+650 ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ตามโครงการ”บัลลังก์โมเดล” ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยง/ปรับปรุงเส้นทางด้านการท่องเที่ยว Bullung Color Stress

ข่าว ณ วันที่ 09 ต.ค. 62 เวลา 10:09 น. โดย super