1354 )กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ (รวงผึ้ง,ราชพฤกษ์) ตามโครงการ bullung color street ถนนสายกกไข่เน่า-บ.หนองแวง

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้  (รวงผึ้ง,ราชพฤกษ์) ตามโครงการ bullung color street ถนนสายกกไข่เน่า-บ.หนองแวง ยาว 3.470 กม. โดยมี พระเดชพระคุณ พระครูประโชติปัญญากร (คูณ วรปัญโญ) เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต 1/ เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เยาวชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมากิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ (รวงผึ้ง,ราชพฤกษ์) ตามโครงการ bullung color street ถนนสายกกไข่เน่า-บ.หนองแวง

ข่าว ณ วันที่ 08 ต.ค. 62 เวลา 10:03 น. โดย super