1351 )นายกเทศมนตรี ร่วมงานพิธีวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 2

วันศุกร์ที่ 4  ตุลาคม  2562 เวลา 10.29 น. พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยเวลา 10.19 น. พิธีบำเพ็ญกุศลฯ และเวลา 11.00 น. งานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสนี้  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรี  ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้รับเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดีต่อ พลตรีสุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (ผบ.บชร.2) ที่เข้ารับตำแหน่งฯ ในวันนี้ด้วย ณ หอประชุมฯ บชร.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมงานพิธีวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 2

ข่าว ณ วันที่ 04 ต.ค. 62 เวลา 8:02 น. โดย super