1350 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม/พบปะผู้นำหมู่บ้านและประชาชน บ.บัลลังก์ ร่วมกิจกรรมปลูกราชพฤกษ์ (คูณ)

วันพุธที่  2  ตุลาคม  2562  เวลา 15.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม/พบปะผู้นำหมู่บ้านและประชาชน บ.บัลลังก์ ร่วมกิจกรรมปลูกราชพฤกษ์ (คูณ) ตามโครงการ Bullung Color Stress ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง กม.0+000 – 2+620 บ.บัลลังก์, เวลา 16.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร พร้อมกับตรวจงานเทลีนสร้างถังบรรจุน้ำฯ ตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม/พบปะผู้นำหมู่บ้านและประชาชน บ.บัลลังก์ ร่วมกิจกรรมปลูกราชพฤกษ์ (คูณ)

ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 62 เวลา 13:56 น. โดย super