1348 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจติดตามแก้ไขจุดบริเวณที่บกพร่องของงานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562 เวลา 08.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจติดตามแก้ไขจุดบริเวณที่บกพร่องของงานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement ln Place Recycling ถนนสายกกไข่เน่า -บ.หนองแวง ณ กม.2+620 บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจติดตามแก้ไขจุดบริเวณที่บกพร่องของงานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete

ข่าว ณ วันที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 13:54 น. โดย super