1346 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร และร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ปักแนวเตรียมขุดหลุมเพื่อปลูกต้นราชพฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ด้วยวิธี Pavement ln Place Recycling โดยเวลา 14.00 น. ตรวจความหนาแน่นงาน Prime Coat ถนนสาย บ.กุดเวียน-บ.โนนเจดีย์ ช่วงที่ 1 ณ กม.1+120, กม.2+360 และเวลา 14.45 น. ตรวจแก้ไขงาน Prime Coat,งานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ปักแนวเตรียมขุดหลุมเพื่อปลูกต้นราชพฤกษ์ ตลอดเส้นทางตามโครงการ Bullung Color Street ถนนสายกกไข่เน่า -บ.หนองแวง ณ กม.1+150-1+250 บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร และร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ปักแนวเตรียมขุดหลุมเพื่อปลูกต้นราชพฤกษ์

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 62 เวลา 11:35 น. โดย super