1345 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจงานเทลีนก่อนเทฐานคอนกรีตเพื่อสร้างถังเก็บน้ำ และตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562 เวลา 16.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจงานเทลีนก่อนเทฐานคอนกรีตเพื่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 27,000 ลิตร ตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (22 กลุ่ม) ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้จากโครงการฯ ดังกล่าวด้วย ณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจงานเทลีนก่อนเทฐานคอนกรีตเพื่อสร้างถังเก็บน้ำ และตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกร

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 17:30 น. โดย super