1344 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง และตรวจงานขุดหลุมด้วยแรงงานชาวบ้านเพื่อปลูกต้นราชพฤกษ์

วันศุกร์ที่  27  กันยายน  2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ด้วยวิธี Pavement ln Place Recycling โดยเวลา 14.30 น. ตรวจงานเชื่อมต่อทางแยกของงานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ณ กม.0+000 และตรวจงานขุดหลุมด้วยแรงงานชาวบ้านเพื่อปลูกต้นราชพฤกษ์ ตามโครงการ Bullung Color Street ถนนสายกกไข่เน่า -บ.หนองแวง ณ กม.1+170 บ.บัลลังก์ ม.11, เวลา 19.00 น. ประชุมเตรียมการปลูกต้นอินทนิล( Bullung Color Street) ถนนสาย บ.กุดเวียน-บ.โนนเจดีย์ ณ บ.คูเมือง ม .3 บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง และตรวจงานขุดหลุมด้วยแรงงานชาวบ้านเพื่อปลูกต้นราชพฤกษ์

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ย. 62 เวลา 10:38 น. โดย super