1343 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete งานตีเส้นและงานป้ายจราจร ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านตรวจงานขุดและเตรียมหลุมด้วยแรงงานชาวบ้านเพื่อปลูกต้นราชพฤกษ์ (คูณ) 610 ต้น

วันอาทิตย์ที่  29  กันยายน  2562 เวลา 15.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete งานตีเส้นและงานป้ายจราจร ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านตรวจงานขุดและเตรียมหลุมด้วยแรงงานชาวบ้านเพื่อปลูกต้นราชพฤกษ์ (คูณ) 610 ต้น ตามโครงการ Bullung Color Street ถนนสายกกไข่เน่า -บ.หนองแวง ความยาว 3.45 กม. ในโอกาสนี้ได้เข้ากราบนมัสการพระครูประโชติปัญญากร (คูณ วรปัญโญ) เจ้าคณะฯ/เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าฯ ณ วัดบัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete งานตีเส้นและงานป้ายจราจร ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านตรวจงานขุดและเตรียมหลุมด้วยแรงงานชาวบ้านเพื่อปลูกต้นราชพฤกษ์ (คูณ) 610 ต้น

ข่าว ณ วันที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 8:10 น. โดย super