1342 )นายกเทศมนตรี ติดตามงานโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และเยี่ยมการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรตำบลบัลลังก์

วันอาทิตย์ที่  29  กันยายน  2562  เวลา 16.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจงานเทลีน ขั้น 2 ก่อนเทฐานคอนกรีตเพื่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 27,000 ลิตร ตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (22 กลุ่ม) ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มฯจากโครงการฯ ดังกล่าวเป็นอย่างมากด้วย ณ บ.เมืองเก่า ม.12 และ บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ติดตามงานโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และเยี่ยมการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 14:48 น. โดย super