1341 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ตรวจงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สาย บ.กุดเวียน-โนนเจดีย์

วันอังคารที่ 17  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ, เวลา 14.00 น. ร่วมกับกำนันตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สาย บ.กุดเวียน-โนนเจดีย์ ช่วงที่ 1 ; งานขุดกัด/บดอัดแน่นผิวทางโดยวิธี Pavements Recycling ก่อน  Prime Coat บริเวณขยายทางเชื่อม ณ กม.0+000 และบริเวณขยายสะพานข้ามคลอง LMC ณ กม.0+150 บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ตรวจงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สาย บ.กุดเวียน-โนนเจดีย์

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ย. 62 เวลา 14:07 น. โดย super