1340 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนสาย บ.กุดเวียน-โนนเจดีย์

วันอาทิตย์ที่  15  กันยายน  2562 เวลา 13.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนสาย บ.กุดเวียน-โนนเจดีย์ ช่วงที่ 1 ; งานขุดกัด/บดอัดแน่นผิวทางโดยวิธี Pavements Recycling ก่อน  Prime Coat ณ กม.1+620 และตรวจแก้ไขขยายไหล่ทาง ณ กม.1+820 บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนสาย บ.กุดเวียน-โนนเจดีย์

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.ย. 62 เวลา 16:20 น. โดย super