1339 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ ร่วมตรวจโครงการ “บัลลังก์โมเดล” โครงการในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่  16  กันยายน  2562  เวลา 13.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ ร่วมตรวจโครงการ “บัลลังก์โมเดล” ; เวลา 13.30 น.(ด้าน 6:พลังงาน) ตรวจงานเหล็ก,งานเทลีนก่อนเทฐานสร้างถังเก็บน้ำ 27,000 ลิตร ตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ (22 กลุ่ม) ณ บ.เมืองเก่า ม.12, เวลา 15.30 น.(ด้าน 2:โครงสร้างพื้นฐาน) ตรวจงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สาย บ.กุดเวียน-โนนเจดีย์ ช่วงที่ 1 ; งานขยายทางเชื่อม ณ กม.0+000 และงานขุดกัด/บดอัดแน่นผิวทางโดยวิธี Pavements Recycling ก่อน  Prime Coat ณ กม.0+950 บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ ร่วมตรวจโครงการ “บัลลังก์โมเดล” โครงการในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 8:27 น. โดย super