1338 )ให้การต้อนรับนายนาวิน สุ่มข่า วิศวกร7 กปภ.สนญ.กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายนพดล พุ่มกันภัย ผจก.กปภ.นครราชสีมา เข้าหารือจัดทำโครงการสถานีผลิตน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

วันอังคารที่ 3  กันยายน  2562 เวลา 13.30 น. นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย ให้การต้อนรับนายนาวิน สุ่มข่า วิศวกร7 กปภ.สนญ.กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายนพดล พุ่มกันภัย ผจก.กปภ.นครราชสีมา เข้าหารือจัดทำโครงการสถานีผลิตน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ครอบคลุมเขตจำหน่ายและหน่วยบริการพื้นที่ อ.โนนไทย และ อ.พระทองคำ โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองฯ และพื้นที่สาธารณะ (ป่าโจด) บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาให้การต้อนรับนายนาวิน สุ่มข่า วิศวกร7 กปภ.สนญ.กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายนพดล พุ่มกันภัย ผจก.กปภ.นครราชสีมา เข้าหารือจัดทำโครงการสถานีผลิตน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ย. 62 เวลา 12:39 น. โดย super