1337 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

วันอังคารที่  3  กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.ย. 62 เวลา 15:09 น. โดย super