1336 )นายกเทศมนตรี เปิดงานกีฬาโรงเรียนสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement ln Place Recycling โดยเวลา 14.30 น. ตรวจสายกกไข่เน่า -หนองแวง ; งานบดอัดแน่นผิวทางโดยวิธี Pavements Recycling ก่อน  Prime Coat ณ กม.2+600 และตรวจเยี่ยมพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ และก่อนเครื่องจักรเข้าทำการขุดกัดผิวทางเดิมฯ ณ กม.3+500 และตรวจระบบพร้อมเปิดสวิตซ์ทดสอบการสูบน้ำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรฯ (ได้รับฯ 22 กลุ่ม) ณ กม.2+000 บ.บัลลังก์ ม.11, เวลา 15.30 น. ตรวจงานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย บ.กุดเวียน – โนนเจดีย์ ช่วงที่ 2 ณ กม.2+350 บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เปิดงานกีฬาโรงเรียนสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ข่าว ณ วันที่ 24 ส.ค. 62 เวลา 14:11 น. โดย super