1335 )นายกเทศมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มความจุน้ำลำเชียงไกร งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง และปรับภูมิทัศน์

วันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2562  เวลา 14.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ(รอบอ่างเก็บน้ำฯ) งป.62 สำหรับงานก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำ (ปตร.) ขุดลอกลำห้วย พร้อมดาดคลองคอนกรีต และ สถานที่ขุดแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบฯ (งป.63) ดังนี้นายกเทศมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มความจุน้ำลำเชียงไกร งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง และปรับภูมิทัศน์

ข่าว ณ วันที่ 23 ส.ค. 62 เวลา 17:24 น. โดย super