1334 )นายกเทศมนตรี ตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันพุธที่  21  สิงหาคม  2562 ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement ln Place Recycling โดยเวลา 10.00 น. ตรวจมาตรฐานงาน Prime Coat, เวลา 13.00 น. ตรวจงานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย บ.กุดเวียน – โนนเจดีย์ (ยาว 3.100) ช่วงที่ 2 ณ กม.3+060 บ.คูเมืองใหม่ ม.18, เวลา 14.30 น. ตรวจสายกกไข่เน่า -หนองแวง ยาว 3.470 กม. ; งานบดอัดแน่นผิวทางโดยวิธี Pavements Recycling ก่อน  Prime Coat ณ กม.0+900 และตรวจเยี่ยมพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมปลูกต้นไม้ Bullung Color Stress ณ กม.3+400 บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ข่าว ณ วันที่ 22 ส.ค. 62 เวลา 10:43 น. โดย super