1333 )นายกเทศมนตรี ดูงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และประชุมโครงการสร้างถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า

วันอังคารที่  20  สิงหาคม  2562 เวลา 16.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ ตรวจงานตอกเสาเข็มเพื่อเทฐานรากสำหรับงานสร้างถังเก็บน้ำจุ 20 ลบ.ม. โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (22 กลุ่ม) และเวลา 17.30 น. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนพร้อมทำหนังสืออุทิศที่ดินในการขยายเส้นทางเตรียมพร้อมโครงการก่อสร้างถนนฯ Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ฯ สายอ้อมบ้านเมืองเก่า (ด้านตะวันตก) ยาว 2.230 กม. ณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ดูงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และประชุมโครงการสร้างถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า

ข่าว ณ วันที่ 20 ส.ค. 62 เวลา 15:23 น. โดย super