1332 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ปรับภูมิทัศน์ และเข้านมัสการหลวงพ่อคูณ วัดบัลลังก์

วันอังคารที่  20  สิงหาคม  2562 เวลา 14.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ln Place Recycling) สายกกไข่เน่า-บ.หนองแวง ยาว 3.470 กม. ; ตรวจงาน Pavements Recycling แนวที่ 1 ณ กม.0+400, ตรวจเยี่ยมพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมปลูกต้นไม้ Bullung Color Stress ณ กม.3+000 และเวลา 16.00 น. เข้ากราบนมัสการรายงานความก้าวหน้าโครงการฯต่อพระครูประโชติปัญญากร เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ ณ วัดบัลลังก์ โดยท่านพระครูฯ ได้เมตตาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบวัตถุมงคลแก่ชุดปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย ณ กม.0+000-700 บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ปรับภูมิทัศน์ และเข้านมัสการหลวงพ่อคูณ วัดบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 20 ส.ค. 62 เวลา 14:47 น. โดย super