1331 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ทำความเข้าใจงานก่อสร้างถนน ม.12 และติดตามงานก่อสร้างถนนลาดยางสายกกไข่เน่า

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม  2562 เวลา 14.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนขยายเส้นทางเตรียมพร้อมโครงการก่อสร้างถนนฯ Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ฯ ยาว 2.230 กม. ณ บ.เมืองเก่า ม.12, และออกติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ln Place Recycling) สายกกไข่เน่า -บ.หนองแวง ยาว 3.470 กม. โดยเวลา 15.00 น. ชี้แจงแนวทาง/ความต้องการต่อชุดทำงาน ณ กม.0+000  แยกกกไข่เน่า, ตรวจความหนาการลงหินคลุก ณ กม.1+500, ตรวจเยี่ยมพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมปลูกต้นไม้ Bullung Color Stress ณ กม.3+000 และเวลา 16.00 น. เข้ากราบนมัสการรายงานงานความก้าวหน้าโครงการฯต่อพระครูประโชติปัญญากร เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ ณ วัดบัลลังก์ ม.11 (จุดสิ้นสุดหน้าวัด : กม.3+470) อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ทำความเข้าใจงานก่อสร้างถนน ม.12 และติดตามงานก่อสร้างถนนลาดยางสายกกไข่เน่า

ข่าว ณ วันที่ 18 ส.ค. 62 เวลา 8:34 น. โดย super