1330 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมชุดเครื่องจักรเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมชุดเครื่องจักรเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ln Place Recycling) ถนนสายกกไข่เน่า -หนองแวง ยาว  3.4 กม. และสาย บ.กุดเวียน – โนนเจดีย์พัฒนา ช่วงที่ 1 ยาว 2.3 กม. ณ บ.กุดเวียน ม.4, งานปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนงานซ่อมสร้างถนนฯ ณ กม.3+400 บ.บัลลังก์ ม.11 และเวลา 13.00 น. เร่งรัดงานขุดลอกบึงหนองแวง  โดยเบื้องต้นส่งน้ำให้ประชาชนก่อนผันน้ำเข้าเก็บกัก ณ บ .หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมชุดเครื่องจักรเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ข่าว ณ วันที่ 15 ส.ค. 62 เวลา 8:16 น. โดย super