1328 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ติดตามเร่งรัดงานขุดลอกบึงหนองแวง และต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตรวจติดตามงานถนนลาดยาง

วันพุธที่ 14 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ติดตามเร่งรัดงานขุดลอกบึงหนองแวง พื้นที่ 54 ไร่ ก่อนผันน้ำเข้าเก็บกักโดยในเบื้องต้นได้ส่งน้ำเข้าถังเพื่อผลิตประปาเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำที่ใช้ปกติ ณ บ .หนองแวง ม.2, เวลา 10.00 น. ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.นครราชสีมา ตรวจติดตามสอดส่องโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ สายกกไข่เน่าฯ ณ กม.2+000 บ.บัลลังก์ ม.11 และเวลา 11.00 น. เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ ในพื้นที่ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ติดตามเร่งรัดงานขุดลอกบึงหนองแวง และต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตรวจติดตามงานถนนลาดยาง

ข่าว ณ วันที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 8:36 น. โดย super