1327 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ กฟภ.อ.โนนไทย นำโดยนายประจักษ์ บุญรอด หัวหน้าชุดปฎิบัติงาน

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ กฟภ.อ.โนนไทย นำโดยนายประจักษ์ บุญรอด หัวหน้าชุดปฎิบัติงาน ฯ โดยความร่วมมือจาก กฟภ.เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ กฟภ.อ.ด่านขุนทด ปฏิบัติภารกิจย้ายเสาไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ln Place Recycling) กว้าง 8 ม. ถนนสาย บ.กุดเวียน – โนนเจดีย์พัฒนา ณ ที่ 2+500 บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ กฟภ.อ.โนนไทย นำโดยนายประจักษ์ บุญรอด หัวหน้าชุดปฎิบัติงาน

ข่าว ณ วันที่ 13 ส.ค. 62 เวลา 12:16 น. โดย super