1326 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ และติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม  2562 เวลา 14.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ (เนินดินสูงบังทัศนวิสัยสายตา/ ได้แจ้งผู้ประกอบการแก้ไขแล้ว) ณ กม.ที่ 3+325 บ.กระดาน, ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง (บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำฯ) งป.62  สำหรับงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและงานขุดลอกลำห้วยดังนี้                 นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ และติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 08 ส.ค. 62 เวลา 14:45 น. โดย super