1325 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจ/ติดตามงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวง

วันพุธที่ 7 สิงหาคม  2562 เวลา 14.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจ/ติดตามงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวงพื้นที่ 54 ไร่ และวางแผนงาน/โครงการ/งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการผันน้ำเข้าสู่บึงฯสำหรับการอุปโภคบริโภค และสำรวจแหล่งนำ้สำรองกรณีแหล่งน้ำหลักไม่เพียงพอ ตามแผนงานโครงการ “บัลลังก์โมเดล” ในด้านที่ 1; พัฒนาแหล่งน้ำ, ด้านที่ 4; พัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านที่ 7 ; การท่องเที่ยว  ณ บึงหนองแวง,ลำห้วยลำเชียงไกร บ.หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจ/ติดตามงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวง

ข่าว ณ วันที่ 07 ส.ค. 62 เวลา 15:25 น. โดย super