1324 )นายกเทศมนตรี ลงพืันที่ดูงานย้ายเสาไฟฟ้า และโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแผนงานบัลลังก์โมเดล

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ พร้อมด้วยนายอภิชาติ แว่นกลาง พนักงานช่าง กฟภ.โนนไทย ตรวจพื้นที่เพื่อวางแผนย้ายเสาไฟฟ้าฯ ขยายเส้นทางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายกุดเวียน-โนนเจดีย์ ช่วง 2 ณ กม.ที่ 2+360 บ.คูเมือง ม.3, เวลา 10.00 น. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ช่อง 7 ประเด็น ; เตรียมการป้อง/การให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ,ติดตามการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรในโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ตามแผนงานโครงการ “บัลลังก์โมเดล” ในด้านที่ 2; โครงสร้างพื้นฐาน, ด้านที่ 3 ;พัฒนาอาชีพ และด้านที่ 6 ; พลังงาน  ณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพืันที่ดูงานย้ายเสาไฟฟ้า และโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแผนงานบัลลังก์โมเดล

ข่าว ณ วันที่ 05 ส.ค. 62 เวลา 10:24 น. โดย super